ไฟถนนโซล่าเซลล์ นวัตกรรมใหม่ของไฟถนนที่ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก

ไฟถนนโซล่าเซลล์ นวัตกรรมใหม่ของโคมไฟถนน เป็นการผสมผสานระหว่างโคมไฟถนน LED และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลปัญหาพลังงานขาดแคลนเหมือนอย่างพลังงานถ่านหิน แต่ในปัจจุบันไฟถนนโซล่าเซลล์ราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ด้านความคุ้มค่าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมาก

ไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนโซล่าเซลล์หรือเรียกอีกอย่างว่าโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโคมไฟถนนรูปแบบใหม่ที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายประเทศในโลกได้ทำการเปลี่ยนจากโคมไฟถนนแบบธรรมดาเป็นโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ หลังจากทำการติดตั้งแล้ว หลายประเทศพบว่าโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ ช่วยประหยัดพลังงานและพลังงานถ่านหินได้มากกว่าเดิมหลายเท่า ทั้งนี้ ไฟถนนโซล่าเซลล์ ยังมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพของแสงที่มีค่าความถูกต้องของสีที่ถูกต้อง แม่นยำ และแสงที่ออกจาก ไฟถนนโซล่าเซลล์ ล์ยังไม่ก่อให้เกิดแสงบาดตาและอาการพร่ามัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้

ไฟถนนโซล่าเซลล์ไม่ต้องเดินสายไฟและเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้ไม่ต้องเสียค่าไฟ

การติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ในสถานที่ที่ไม่มีแสงแดดก็จะทำให้ไฟถนนโซล่าเซลล์ไม่ทำงานซึ่งเป็นผลทำให้สิ้นเปลือง ดังนั้นการติดตั้งโคมไฟควรติดตั้งในกลางแจ้งและในพื้นที่ที่มีแสงแดดค่อนข้างมาก ไม่ใช่ในพื้นที่ที่มีอากาศอับชื้นเป็นหลัก ทั้งนี้ในการติดตั้งควรติดตั้งแบตเตอรี่สำรองด้วย เพื่อเป็นการสำรองไฟฟ้าในกรณีที่ไม่มีแสงแดดในช่วงเวลากลางคืน หรือในกรณีที่ไม่มีแสงแดดเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้แบตเตอรี่สำรองมักมาในชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งก่อนการติดตั้งและเลือกซื้อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนเข้ามาตัดสินใจและเลือกซื้อโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ไฟถนนโซล่าเซลล์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพในกสนผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในช่วงกลางวันซึ่งเหมาะสมในการนำเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวัน ไฟถนนโซล่าเซลล์ ที่กำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด การทำงานของ ไฟถนนโซล่าเซลล์ มาจากโซล่าเซลล์ที่เป็นตัวให้แสงของหลอดไฟ โดยจะทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเก็บไว้เพื่อรอเวลาที่จะถูกนำมาใช้งาน